2721062008, 2731089198 ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ info@dentalpractice.gr