2721062008, 2731089198 ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ info@dentalpractice.gr


 

 

Τα οδοντιατρεία διαθέτουν σύγχρονες οδοντιατρικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας για τη επίτευξη της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας για τον ασθενή. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται:
 

  1. Εφαρμογές laser μαλακών ιστών
  2. Ψηφιακή οπισθοφατνιακή ακτινογραφία υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής ακτινοβολίας
  3. Ψηφιακό ενδοστοματικό scanner για την ψηφιακή ενδοστοματική αποτύπωση ήδη από το 2019 με μεγάλη εμπειρία ακόμη και σε μεγάλα περιστατικά
  4. Ψηφιακός ορθοπαντογράφος (CBCT) για τη διενέργεια οδοντιατρικών ψηφιακών ακτινογραφιών πανοραμικών και αξονικών. 
  5. Φυγόκεντρο για την παρασκευή PRF-PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια), το οποίο χρησιμοποιείται ως επικουρικό αυτομοσχευματικό υλικό, πολύτιμο για την καλύτερη και ταχύτερη επούλωση ενδοστοματικών τραυμάτων